Casino

Den nederländska tillsynsmyndigheten varnar företag för användning av reklamspel

Den nederländska tillsynsmyndigheten de Kansspelautoriteit (KSA) har varnat licensinnehavare för användningen av spel för att marknadsföra spelprodukter och varnat för att de är bundna av reklamreglerna i lagen om fjärrspel.

 

KSA sade att man hade sett en ökning av antalet licensinnehavare som använder så kallade kampanjspel för att locka kunder till sina onlinespeltjänster.

Tillsynsmyndigheten förklarade att dessa spel är metoder för att öka försäljningen, t.ex. genom att sätta priskoder i kapsyler på läskedrycksflaskor och kampanjer på sociala medier där användarna ”gillar” inlägg för att delta i utlottningar.

Även om dessa spel är tillåtna i Nederländerna utan tillstånd måste de följa de regler som fastställs i lagen om spel på distans.

Ett kampanjmässigt hasardspel klassas som ett spel där konsumenterna kan vinna ett pris utan att behöva betala för att delta. För att kunna erbjuda dessa spel i enlighet med bestämmelserna måste operatörerna se till att deltagandet är gratis och att konsumenterna inte har några kostnader för att delta, med undantag för kommunikationskostnader på högst 45 cent.

Andra kriterier är att spelet används för att marknadsföra en produkt, tjänst eller organisation högst en gång per år. Föräldrarnas samtycke krävs för minderåriga som deltar, medan spelet bör anpassas när det riktar sig till yngre grupper.

Spelen kan ha ett högsta pris på 100 000 euro, medan det för spel som erbjuder ett prispaket på 4 500 euro och mer endast får göras högst 20 dragningar. Allmänna villkor bör också utarbetas och göras kända för deltagarna.

Dessutom bör kampanjspel följa relevanta regler för spelreklam i landet.

”Dessa [regler] är till för att skydda konsumenterna mot de risker som är förknippade med hasardspel, till exempel att utveckla spelberoende”, förklarade KSA. ”Av den anledningen får annonser till exempel inte rikta sig till minderåriga, unga vuxna och andra utsatta grupper.

”Under den kommande perioden kommer KSA att noggrant övervaka de marknadsförda hasardspel som tillhandahålls av leverantörer av hasardspel. Om överträdelser upptäcks riskerar de att få verkställighetsåtgärder.”

Varningen kommer efter att den nederländska regeringen denna månad tillkännagav detaljer om sitt förbud mot ”icke-målinriktade” spelannonser. Detta kommer att leda till att sändningsannonser förbjuds från början av nästa år, medan sponsring inte längre kommer att vara tillåten från början av 2025.

Operatörer får inte annonsera i tv, radio eller på offentliga platser, vare sig inomhus eller utomhus, från och med den 1 januari 2023, medan sponsring av tv-program och evenemang kommer att vara förbjudet från och med den 1 januari 2024.

Sponsring av sporttröjor och idrottsanläggningar kommer däremot att vara förbjudet från och med den 1 januari 2025.

Det tillkännagavs också att operatörer endast kommer att kunna annonsera online om deras annonser ”inte når” utsatta grupper, särskilt personer med spelberoende och personer under 24 år.

Denna begränsning av annonsering har varit på gång en tid, och den nederländska ministern för rättsskydd Franc Weerwind har lovat ytterligare begränsningar sedan marknaden öppnades förra året.